Kontakt
Detský domov
Dlhá ulica 179
949 01 Nitra
Tel., fax:
037/6531605
ded.nitra@mail.t-com.sk
Riaditeľ:
0903 203 709
Tel. sociálni pracovníci:
037/2433004
Tel. personálny pracovník:
037/2433002