Najdôležitejšou podmienkou toho, aby sa v dieťati vyvinula láska k životu, je

pre neho to, aby bolo s ľuďmi, ktorí milujú život.“